Illegal New Year's wish Communist organisation De Waarheid 1944

Sold out
€0.00

Illegally distributed flyer from the Communist organisation De Waarheid from late 1943 - early 1944 with a New Year's message.

 

Illegaal verspreide flyer van de Waarheid van eind 1943 - begin 1944 met een Nieuwjaars boodschap. 

Productnummer: 0030448