Sold out

Death Card - Ernst Haiden 5 juni 1943 Utrecht, Holland

€0.00
Death Card - Ernst Haiden 5 juni 1943 Utrecht, Holland
Sold out

Death card of Ernst Haiden died on June 5, 1943, in Utrecht. He was a driver.

 

Bidprent van Ernst Haiden overleden op 5 juni 1943, te Utrecht. Hij was een chauffeur.

Productnummer: 0030085