NAF - mini poster Parool voor de arbeidsweek 1942 no. 35

Sold out
€0.00

NAF - Nederlands Arbeidsfront mini poster Parool voor de arbeidsweek 1942 no. 35 ''Voor den germaanschen mensch is arbeid de verwezenlijking zijner innerlijken scheppingsdrang: arbeid is levensnoodzaak''.

Stained on the top

34 x 24 cm

 

NAF - Nederlands Arbeidsfront mini poster Parool voor de arbeidsweek 1942 no. 35'''Voor den Germaanschen mensch is arbeid de verwezenlijking zijner innerlijken scheppingsdrang: arbeid is levensnoodzaak''.

Bevlekt aan de bovenkant.

Productnummer: 0030716