Brochure - Rede Seyss-Inquart 12th of March 1941 Amsterdam

€15.00

Rede Seyss-Inquart 12th of March 1941 Amsterdam translated to Dutch. includes the appendix.

 

Rede door Seyss-Inquart gehouden op 12 maart 1941 te Amsterdam, vertaald naar het Nederlands. Inclusief de vaak ontbrekende bijlage.

Productnummer: 0031117