University Leiden letter of complaint against the registration of Jewish descent

€35.00

University Leiden letter of complaint against the registration of Jewish descent by the teacher A. van der Baan, followed by another letter stating the same, but having filled in the document. This was probably distributed by the resistance.

 

Universiteit Leiden klachtbrief tegen de registratie van mensen met Joodse komaf door de document A. van der Baan, gevolgd door een andere brief met dezelfde inhoud maar wel met een verklaring dat de docent ondertekend heeft. Vermoedelijk zijn deze brieven verspreid door het verzet.

Productummer: 0031068