Communist resistance newspaper De Waarheid 2nd of August 1944 concentration camps gas chambers

Sold out
€0.00

Communist resistance newspaper De Waarheid from the 2nd of August 1944 stating the existence of concentration camps and gas chambers murdering Jewish people. The message translated to English goes as follow:

 

''400.000 Jews are by the Germans deported from Hungary. They were sent to a concentration camp in Poland. Most would have already been murdered. It has become known that the Nazi's created gas chambers in these mass camps, where they could murder 6.000 people a day. As they still could not count this number, more gas chambers were built. Among the deportees from Hungary alone, there were 62 trains full of children.''

 

Communistische verzetkrant de Waarheid van 2 augustus 1944. In deze krant wordt het bestaan van concentratiekampen en gaskamers genoemd waar de nazi's Joodse mensen vermoorden.

 

''400.000 joden zijn door de moffen uit Hongarije gedeporteerd. Zij werden naar een concentratiekamp in Polen overgebracht. De meesten zouden reeds vermoord zijn. Het is bekend geworden, data de Nazi's in deze massakampen gaskamers hadden ingericht, war dagelijks 6000 mensen konden worden omgebracht. Daar zijn dit aantal nog te gering achtten, werden er gaskamers bij gebouwd. Onder de uit Hongarije gedeporteerden bevonden zich alleen al 62 treinen vol kinderen.''

Productnummer: 0050221