WHN - Winterhulp Nederland letter

Sold out
€0.00

WHN - Winterhulp Nederland letter about the WHN lottery.

Damaged with opening (done during the war)

 

WHN - Winterhulp Nederland brief over de WHN loterij.

Beschadigd door het openen van de brief (tijdens de oorlog)

Productnummer: 0031171