Goodbye letter resistance member Frans Brejaart (1943)

Sold out
€0.00

Goodbye letter resistance member Frans Brejaart (1943).

Frans Brejaart was a Dutch soldier who later joined the resistance in Breda. He was part of the group ''Inlichtingendienst'' who were active in North-Brabant and Zeeland. He got arrested and imprisoned in the Oranjehotel prison in Scheveningen. On the 20th of July 1943, he was executed along with 20 other resistance members in camp Amersfoort.

This letter was spread by the resistance.

 

Afscheidsbrief verzetsstrijder Frans Brejaart (1943)

Frans Brejaart was een Nederlandse soldaat die na de bezetting lid werd van het verzet in Breda. Hij was onderdeel van de verzetsgroep ''Inlichtingendienst'', vooral actief in Noord-Brabant en Zeeland. Op een gegeven moment werd hij gearresteerd en gestuurd naar het Oranjehotel in Scheveningen. Op 20 juli 1943 is hij samen met 20 andere verzetsstrijders gefusilleerd in kamp Amersfoort.

Deze brief is verspreid door het verzet.

Productnummer: 0031663