Original WW2 German Photo - KM Kriegsmarine Ritterkreuzträger, Knights cross wearers Heinrich Bleichrodt & Engelbert Endrass

Sold out
€0.00
Item number: 0022337

Original WW2 German Photo - KM Kriegsmarine Ritterkreuzträger, Knights cross wearers Heinrich Bleichrodt & Engelbert Endrass

Approximately 6 x 6 cm each

 

Originele Wo2 Duitse Foto - Ridderkruis dragers Unteroffizier Heinrich Bleichrodt & Engelbert Endrass

Ongeveer 6 x 6 cm elk