Original WW2 German Waffen SS Photo - SS Der Führer in the SS Kazerne Graz

Sold out
€0.00
Item number: 0022349

Original WW2 German Waffen SS Photo - SS Der Führer in the SS Kazerne Graz

Approximately 8 x 6 cm

 

Originele Wo2 Duitse Waffen SS Foto - SS Der Fuhrer in de SS Kazerne Graz

Ongeveer 8 x 6 cm