Resistance reworked NSB letter

Sold out
€0.00

Reworked NSB letter by the resistance. During the war, a resistance group (or an individual)  got an NSB letter and they reworked it by pen to make fun of the German's and the NSB. They copied this letter and sent it to others.

The letter was ripped, restored with acid free tape.

 

Aangepaste NSB brief door het verzet. Tijdens de oorlog heeft  een verzetsgroep (of een individueel) een NSB brief bemachtigd en aangepast op een manier om de Duitsers en de NSB belachelijk te maken. De brief is gekopieerd en verspreid.

De brief was gescheurd, gerestaureerd met zuurvrij plakband.

Productnummer: 0030373