Anti-semitic book - Das Buch Isidor Goebbels 1929

€650.00

Anti-semitic book - Das Buch Isidor ein zeitbild voll lachen und hass by Joseph Goebbels from 1929.  Wear damage, the back is a little bit loose at the bottom (see last photo). Corners of the outside have been taped (see first photo)

 

Antisemitisch boek - Das Buch Isidor ein zeitbild voll lachen und hass door Joseph Goebbels uit 1929. Slijtageschade, de rug is een beetje los aan de onderkant (zie laatste foto). Hoeken van de buitenkant zijn geplakt met plakband (zie foto 1)

Productnummer: 0032037