Flyer - Opekta by Otto Frank

€0.00

This is a German flyer by the company Opekta, the company owned by Otto Frank (the father of Anne Frank). The flyer is pre-war. The company sold pectine (a fruit powder) to make Marmalade.

(you are purchasing one flyer)

 

Dit is een Duitse flyer van het bedrijf Opekta, het bedrijf van Otto Frank (de vader van Anne Frank). Deze flyer is voor oorlogs. Het bedrijf verkocht pectine (een fruitpoeder) om Marmalade te maken.

(Je koopt een flyer)

Productnummer: 0030265