Original WW2 German death card - Franz Riedler, Festungs Infanterie Bataillion 1409, Laren, Holland (1945)

€60.00
Item number: 0033415

Original WW2 German death card - Franz Riedler, Festungs Infanterie Bataillion 1409, Laren, Holland (1945)

Died in Laren, Holland on the 4th of April 1945.

Festungs Infanterie Bataillion 1409, fought during Operation Market Garden.

 

Origineel WO2 Duitse bidprent - Franz Riedler, Festungs Infanterie Bataillion 1409, Laren, Holland (1945)

Gestorven in Laren, Holland op 4 april 1945. 

Festungs Infanterie Bataillion 1409, gevochten tijdens Operatie Market Garden.